top of page

Společenská odpovědnost

Sociální a společenská odpovědnost je jedním ze základních kamenů naší firemní kultury.

Životní prostředí

Investujeme do nejmodernějších technologií, které pomáhají snižovat negativní dopady na životní prostředí. Snažíme se předcházet a redukovat tvorbu odpadu už v jeho počátku. Nakupujeme lokální, ekologické a přírodně nezávadné zboží pouze v nejnutnějším množství, abychom zamezili jeho plýtvání. Hledáme alternativy, abychom zmenšili produkci plastů, a podporujeme využívání elektromobilů. U našich ubytovacích zařízení najdete dobíjecí stanice. 

Podpora lokálních živnostníků

Podporujeme lokální trh a snažíme se rozvíjet místa, kde působíme. Nebytové prostory pronajímáme především místním podnikatelům a živnostníkům. Snažíme se využívat lokální produkty, které dále zpracováváme při přípravě pokrmů v našich restauracích. 

Podpora rozvoje lokality

Nabízíme zázemí našich zařízení pro místní podnikatele, neziskové organizace nebo univerzity. Naším cílem je podpora rozvoje místního podnikání a zajištění pracovních míst v místě našeho působení. 

Zaměstnanci na prvním místě

Všech našich zaměstnanců, jejich zkušeností a znalostí si vážíme a plně je respektujeme. Poskytujeme jim podmínky pro jejich seberealizaci a růst, díky kterým mohou rozvinout svůj potenciál i v dalších oblastech, které je zajímají a baví. Tvoříme tým, který táhne za jeden provaz.

bottom of page